Praca z uczniem zdolnym

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie odbędzie się w dniach 9–10 kwietnia 2021 w formie wideokonferencji w MS Teams.
imię uczestnika:
nazwisko uczestnika:
email:
szkoła (pełna nazwa wraz z miejscowością!):
konto Office365 (do logowania w Teams):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, wyłącznie na potrzeby realizacji zajęć Praca z uczniem zdolnym